Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1979Open access

Försök med jordpackning vid hög axelbelastning: markundersökningar 1-2 år efter försökens anläggande

Håkansson, Inge

Keywords

jordbearbetning; axelbelastning; packning; alven; volymvikt; avkastning; alvpackning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1979, number: 57
ISBN: 91-576-0228-X
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30219