Skip to main content
Report, 1979

Försök med jordpackning vid hög axelbelastning: markundersökningar 1-2 år efter försökens anläggande

Håkansson, Inge

Keywords

jordbearbetning; axelbelastning; packning; alven; volymvikt; avkastning; alvpackning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1979, number: 57
ISBN: 91-576-0228-X
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30219