Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1980Open access

Storparcellförsök med plöjningsfri odling, 1976-78

Rydberg, Tomas

Keywords

jordbearbetning; plöjningsfri odling; storparcell; skörd; infiltration; kostnadsbesparing; jordpackning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1980, number: 59ISBN: 91-576-0701-X
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet