Skip to main content
Report, 1981

Behovet av forskning och försök inom mark-teknikområdet

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; mark-teknik; forskningsverksamhet; inventering

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1981, number: 61
ISBN: 91-576-0759-1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Henriksson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30223