Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1981

Behovet av forskning och försök inom mark-teknikområdet

Henriksson, Lennart
Henriksson, Lennart (ed.)

Keywords

jordbearbetning; mark-teknik; forskningsverksamhet; inventering

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1981, number: 61
ISBN: 91-576-0759-1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Editors

  • Henriksson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30223