Skip to main content
Report, 1981

Plöjningsdjup och tiltbredder vid höstplöjning

Nilsson; Nils, Mattias

Keywords

jordbearbetning; plöjningsdjup; tiltbredd; fältförsök; ogräs; Norrland

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1981, number: 63
ISBN: 91-576-1010-X
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Nils Mattias
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30225