Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1981Open access

Plöjningsdjup och tiltbredder vid höstplöjning

Nilsson; Nils, Mattias

Keywords

jordbearbetning; plöjningsdjup; tiltbredd; fältförsök; ogräs; Norrland

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1981, number: 63ISBN: 91-576-1010-XPublisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30225