Skip to main content
Report, 1982

Kombinerad bearbetning och sådd (harvsådd)

Cederlund, Jan

Keywords

jordbearbetning; såbäddsberedning; harvsådd; kärnskörd; bearbetningseffekt

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1982, number: 64
ISBN: 91-576-1146-7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Cederlund, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30226