Skip to main content
Report, 1983

Höst- eller vårplöjning till vårsådd på kapillära jordar: resultat från 12 fältförsök åren 1971-75

Nilsson, N M

Keywords

jordbearbetning; höstplöjning; vårplöjning; skörd; ogräs; vattenhushållning; fältförsök; kapillära jordar

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1983, number: 66
ISBN: 91-576-1843-7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, N M
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30228