Skip to main content
Report, 1984

Bandsådd: en studie av olika billar för bandsådd

Edh, Mats

Keywords

jordbearbetning; såbill; radsåningsbill; rakbill; släpbill; bandsåningsbill; skörd

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1984, number: 68
ISBN: 91-576-1977-8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Edh, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30232