Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1984Open access

Vältning efter vårsådd

von; Polgar, Jozsef

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; vältning; sådd; vårsådd; avkastning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1984, number: 69ISBN: 91-576-2193-4
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30233