Skip to main content
Report, 1986

Termiska egenskaper i åkermark skattade på grundval av den årliga temperaturvariationen

Thunholm, Bo

Keywords

jordbearbetning; marktemperatur; värmediffusivitet; vattenhalter; jordbruksmark

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1986, number: 72
ISBN: 91-576-2901-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Thunholm, Bo
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30236