Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1986Open access

Termiska egenskaper i åkermark skattade på grundval av den årliga temperaturvariationen

Thunholm, Bo

Keywords

jordbearbetning; marktemperatur; värmediffusivitet; vattenhalter; jordbruksmark

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1986, number: 72
ISBN: 91-576-2901-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Thunholm, Bo

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30236