Skip to main content
Report, 1990

Verkan av körning med traktor och vagn vid vallskörd: resultat från 24 försöksplatser

Håkansson Inge, McAfee Mary, Gunnarsson Sixten

Keywords

jordbearbetning; slåttervall; jordpackning; avkastning; skyddssäd; vattenhalt

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1990, number: 78
ISBN: 91-576-4104-8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
McAfee, Mary
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30241