Skip to main content
Report, 1994

Inverkan av jordpackning och anaeroba markförhållanden på grödornas näringsupptagning samt på rotröta och utveckling hos ärter

Grath, Thomas

Keywords

jordbearbetning; jordpackning; rottillväxt; anaeroba förhållanden; ärter; plantutveckling; skörd; ärtrotröta

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1994, number: 87
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Grath, Thomas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30273