Skip to main content
Report, 1995

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1994

Arvidsson, Johan

Keywords

jordbearbetning; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; markstruktur; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning; erosion; växtnäringsflöden

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1995, number: 88
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30274