Skip to main content
Report, 1996

Sportgräsytors etablering och skötsel: erfarenheter från ett markbyggnadsförsök

Karlsson Ingrid M

Keywords

jordbearbetning; markbyggnad; sportgräsytor; markfysikaliska egenskaper; kväveförluster; gödsling

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1996, number: 89
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Ingrid M.
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30275