Skip to main content
Report, 1996

Sportgräsytors etablering och skötsel: erfarenheter från ett markbyggnadsförsök

Karlsson Ingrid M

Keywords

jordbearbetning; markbyggnad; sportgräsytor; markfysikaliska egenskaper; kväveförluster; gödsling

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1996, number: 89
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30275