Skip to main content
Report, 1977

Stubbearbetningsredskapens arbetsresultat med hänsyn till mark- och halmförhållandena

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; stubbearbetning; bearbetningsförmåga; tallriksredskap; halmförekomst; provkörningar

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1977, number: 51
ISBN: 91-7088-696-2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

Authors' information

Henriksson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30280