Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1977

Stubbearbetningsredskapens arbetsresultat med hänsyn till mark- och halmförhållandena

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; stubbearbetning; bearbetningsförmåga; tallriksredskap; halmförekomst; provkörningar

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1977, number: 51
ISBN: 91-7088-696-2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

   SLU Authors

  • Henriksson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30280