Skip to main content
Factsheet, 2010

Oljeproducerande knölar!

Carlsson, Anders

Abstract

Vegetabilisk olja har stor potential att ersätta den mineralolja som används som råvara inom kemisk industri och en viss del av den som används som bränsle och därmed eliminera en del av vårt beroende av fossiltbränsle. Detta kommer att kräva en massiv ökning av tillgänglig vegetabilisk olja. Introduktion av nya högproduktiva oljegrödor kommer att vara till stor hjälp för att åstadkomma den nödvändiga ökningen av oljeproduktionen. En snabb utveckling inom Systembiologin, möjliggör att avancerade modifieringar av metabolismen nu kan göras på en nivå som tillåter radikala omprogrammeringar av växtens cellmetabolism med hjälp av transkriptionsfaktorer. Omdirigering av sockerflödet till fritt socker eller stärkelse till oljeupplagring i lagringsrötter och knölar, medger utveckling av oljegrödor från typisk stärkelse och sockerupplagrande grödor. Teoretiskt kan sådana oljegrödor uppnå en oljeavkastning per hektar, som är många gånger större än jämfört med t.ex. raps. För att definiera de nödvändiga molekylära komponenterna för en sådan omdirigering i underjordiska lagringsorgan så studerar vi en modellväxt, nutsedge eller jordmandel. Studierna av denna växt har gett en god inblick i lagringsprocessen av både olja, socker och stärkelse i dess knölar. Utvecklingsstadier med potential att ge en ökad förståelse av det molekylära nätverk som samverkar under kolets transport genom biosyntesvägar till oljeupplagring i knölar, har också kunnat identifieras

Keywords

växtolja; oljeväxt; kolallokering; transkriptionsfaktorer; bioteknik; biobränsle; knölar

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:14
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30285