Skip to main content
Report, 1992

1991 års jordbearbetningsförsök

Arvidsson Johan, Gunnarsson Sixten, Hammarström Lena, Håkansson Inge, Rydberg Tomas, Stenberg Maria

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; försöksresultat; grundbearbetning; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1992, number: 81
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Hammarström, Lena
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30293