Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1992Open access

1991 års jordbearbetningsförsök

Arvidsson Johan, Gunnarsson Sixten, Hammarström Lena, Håkansson Inge, Rydberg Tomas, Stenberg Maria

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; försöksresultat; grundbearbetning; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1992, number: 81
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

   • Stenberg, Maria

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Arvidsson, Johan

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Rydberg, Tomas

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/30293