Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1992Open access

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1992

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (ed.)

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; försöksresultat; grundbearbetning; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1992, number: 84
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30295