Skip to main content
Report, 1996

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1995

Arvidsson, Johan;

Keywords

jordbearbetning; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; markstruktur; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning; växtnäringsflöden; urbana jordar

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

1996, number: 90
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30296