Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1998Open access

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1997

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (ed.)

Keywords

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1998, number: 93
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30298