Skip to main content
Report, 1998

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1997

Arvidsson, Johan

Keywords

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1998, number: 93
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30298