Skip to main content
Conference abstract, 2009

Granbarkborrar, fångstvirkesfällor och angripen skog

Larsson Per-Erik, Björklund Niklas, Långström Bo, Gustavsson Kjell, Örlander Göran

Abstract

Fångstvirkesfällorna minskar angreppen i undersökningsområdet. Skyddseffekten uppmättes till 60 m från fällorna. Angreppen kan öka i fällans omedelbara när-område, närmare än 10-15 m

Keywords

Granbarkborre; Ips typographus; Fångstvirkesfällor; Fångstvirkeshögar; Bekämpning; Feromon; Insekticid; Fällor

Published in

Conference


Skogskonferensen, 2009

Authors' information

Långström, Bo
Örlander, Göran
Gustavsson, Kjell
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Larsson, Per-Erik

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30329