Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1998

Radhackning med och utan efterredskap i stråsäd: slutrapport för fältförsök 1995-1997

Johansson, Daniel

Keywords

jordbearbetning; efterredskap; mekanisk ogräsbekämpning; stråsäd; fältförsök; vårsådd; elektrohydrauliskt styrsystem

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1998, number: 94
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30332