Skip to main content
Report, 1998

Radhackning med och utan efterredskap i stråsäd: slutrapport för fältförsök 1995-1997

Johansson, Daniel

Keywords

jordbearbetning; efterredskap; mekanisk ogräsbekämpning; stråsäd; fältförsök; vårsådd; elektrohydrauliskt styrsystem

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1998, number: 94
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Johansson, Daniel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30332