Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1999

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1998

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (ed.)

Keywords

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; grundläggande bearbetning; såbäddsberedning; bearbetningssystem; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1999, number: 96
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30334