Skip to main content
Report, 1999

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1998

Arvidsson, Johan;

Keywords

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; grundläggande bearbetning; såbäddsberedning; bearbetningssystem; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

1999, number: 96
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30334