Skip to main content
Report, 2000

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1999

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (ed.)

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; försöksresultat; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2000, number: 98
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Editors

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30337