Skip to main content
Report, 2000

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1999

Arvidsson, Johan

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; försöksresultat; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2000, number: 98
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30337