Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2005

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (ed.)

Keywords

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; markstruktur; växtnäringsutlakning; erosion

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, number: 109
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30338