Skip to main content
Report, 2006

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2005

Arvidsson, Johan

Keywords

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; markstruktur; växtnäringsutlakning; erosion

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, number: 109
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30338