Skip to main content
Report, 2001

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2000

Arvidsson, Johan

Keywords

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; markstruktur; växtnäringsutlakning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2001, number: 101
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30372