Skip to main content
Report, 2010

Stresshantering för lantbrukare

Emanuelsson, Rosmari

Abstract

En skrift om stress för människor som arbetar med lantbruk och deras anhöriga. Syftet är att ge några verktyg för att kunna hantera stressfyllda arbetssituationer och därmed minska risk för hälsoproblem och olycksfall. Livet på landet förknippas ofta med en frisk och hälsosam miljö, där man följer naturens och årstidernas växlingar. Det är emellertid en miljö som innehåller stora risker för olycksfall och ohälsa. Stress, ensamarbete och pressad ekonomi bidrar till de många olycksfallen bland lantbrukare. Stressen är extra hög under lantbrukets högsäsonger som vid vårbruk och skörd. Att skapa ökad kunskap om stress, dess negativa konsekvenser samt hur man känner igen stressymptom är viktigt. Ännu viktigare är att förebygga stress och att ha strategier för att hantera stressen när den dyker upp i lantbrukarens vardag. Denna skrift är tänkt att vara till hjälp för lantbrukaren själv, men också ett inspirationsmaterial till lantbrukarfamiljen och andra som möter lantbrukaren i sin vardag

Keywords

Hälsa; lantbruk; stress; lantbrukare; Landsbygd; Arbetsmiljö

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:23
ISBN: 978-91-86373-30-6
Publisher: Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, Fakulteten för landskapsplanering, trädgård- och jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Emanuelsson, Rosmari

UKÄ Subject classification

Food Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30474