Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Lantbrukskooperationen under senare delen av 1900-talet : förändringstrender och organisationsanpassningar

Hakelius, Karin

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2004, number: 32, pages: 269-278
Title: Jordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i ett historiskt perspektiv (red. Reine Rydén)
ISBN: 91-89379-92-6
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/3050