Skip to main content
Report, 1994

Vattenhaltsmätningar med TDR och neutronsond i försök med tidig sådd av korn

Andersson, Jennie

Keywords

jordbearbetning; TDR; neutronsond; fältförsök; tidig sådd; vattenhaltsförändring

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1994, number: 11
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Jennie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30508