Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1994Open access

Vattenhaltsmätningar med TDR och neutronsond i försök med tidig sådd av korn

Andersson, Jennie

Keywords

jordbearbetning; TDR; neutronsond; fältförsök; tidig sådd; vattenhaltsförändring

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1994, number: 11
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Andersson, Jennie

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30508