Skip to main content
Report, 1987

Underbevattning: studier av grödans tillväxt och vattenförbrukning vid olika djup till grundvattenytan på en lerig grovmo : avloppsvatten för underbevattning : försök med biologiskt renat avloppsvatten till underbevattning

Benz, Johan; Alinder, Staffan

Keywords

underbevattning; avloppsvatten; gröda; vattenförbrukning; grundvattenyta; biologiskt renat

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1987, number: 87:3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Benz, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Alinder, Staffan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30523