Skip to main content
Report, 1987

Mekanisk analys: beskrivning av en rationell metod för jordartsbestämning

Ljung, Gösta

Keywords

texturanalys; mekanisk analys; kornstorlekssammansättning; våtsiktning; sedimentationsanalys

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1987, number: 87:2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ljung, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30524