Skip to main content
Report, 1987

Resultat av 1986 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik; Gustafsson, Eva-Lou;

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; grundförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik

1987, number: 87:1
ISBN: 91-576-3170-0
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Sven-Erik
Linner, Harry
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Persson, Ragnar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30525