Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1987Open access

Resultat av 1986 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik; Gustafsson, Eva-Lou

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; grundförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1987, number: 87:1
ISBN: 91-576-3170-0
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet