Skip to main content
Report, 1989

Ytsänkning på mosstorvjord: sammanställning av material från Lidhult, Jönköpings län

Berglund, Kerstin

Keywords

markytesänkning; makfysikaliska förändringar; dränering; uppodling; torvjord; markkemiska förändringar; nedbrytningshastighet

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1989, number: 89:3
ISBN: 91-576-3753-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30536