Skip to main content
Report, 1989

Ytsänkning på mosstorvjord: sammanställning av material från Lidhult, Jönköpings län

Berglund, Kerstin

Keywords

markytesänkning; makfysikaliska förändringar; dränering; uppodling; torvjord; markkemiska förändringar; nedbrytningshastighet

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1989, number: 89:3
ISBN: 91-576-3753-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30536