Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1989Open access

Resultat av 1988 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; odlingslandskapets hydrologi; detaljavvattning; markvård; bevattning

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1989, number: 89:1ISBN: 91-576-3949-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet