Skip to main content
Report, 1989

Resultat av 1988 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; odlingslandskapets hydrologi; detaljavvattning; markvård; bevattning

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1989, number: 89:1
ISBN: 91-576-3949-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Sven-Erik
Linner, Harry
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Persson, Ragnar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30537