Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1988

Kompendium i agronomisk hydromekanik: 1 : grundläggande begrepp

Sandsborg, John; Bjerketorp, Anders

Keywords

hydromekanik; hydroteknik; grundläggande begrepp; kompendium

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1988, number: 88:4
ISBN: 91-576-3655-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30539