Skip to main content
Report, 1988

Slitsdränering: teknisk-hydrologisk utvärdering av en ny dräneringsteknik

Rehn, Jon-Erik

Keywords

slitsdränering; slitsdikning; ytvatten; dräneringssystem; dragkraft; vridmoment; slitsfräs

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1988, number: 88:3
ISBN: 91-576-3792-X
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30540