Skip to main content
Report, 1988

Resultat av 1987 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Linnér Harry, Persson Ragnar, Berglund Kerstin, Karlsson Sven-Erik, Gustafsson Eva-Lou

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; grundförbättring; bevattning

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1988, number: 88:1
ISBN: 91-576-3609-5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Sven-Erik
Linner, Harry
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Persson, Ragnar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30542