Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1988Open access

Resultat av 1987 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Linnér Harry, Persson Ragnar, Berglund Kerstin, Karlsson Sven-Erik, Gustafsson Eva-Lou

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; grundförbättring; bevattning

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1988, number: 88:1
ISBN: 91-576-3609-5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet