Skip to main content
Report, 1987

Inverkan av uppdämning på grundvattenstånd: en studie på Mästermyr

Segerros, Mikael

Keywords

underbevattning; grundvattenstånd; blekejord; myrområde; vegetationsperiod; grundvattenståndsrör; genomsläpplighet

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1987, number: 87:5
ISBN: 91-576-3155-7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Segerros, Mikael
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30543