Skip to main content
Report, 1989

Markbyggnad för bostads- och rekreationsområden: prioritering av forskningsinsatser

Karlsson Ingrid M

Keywords

markbyggnad; forskningsbehov; försöksverksamhet; finansieringsmöjligheter; forskningsverksamhet

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1989, number: 89:5
ISBN: 91-576-3863-2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Ingrid M.
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30606