Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1989

Markbyggnad för bostads- och rekreationsområden: prioritering av forskningsinsatser

Karlsson Ingrid M

Keywords

markbyggnad; forskningsbehov; försöksverksamhet; finansieringsmöjligheter; forskningsverksamhet

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1989, number: 89:5
ISBN: 91-576-3863-2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30606