Skip to main content
Report, 1982

Resultat av 1981 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund Gösta, Eriksson Janne, Berglund Kerstin, Karlsson Sven-Erik

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; grundförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1982, number: 82:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Sven-Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Berglund, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Eriksson, Janne
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30608