Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1982Open access

Resultat av 1981 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund Gösta, Eriksson Janne, Berglund Kerstin, Karlsson Sven-Erik

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; grundförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1982, number: 82:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ Subject classification

   Fish and Aquacultural Science
   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/30608