Skip to main content
Report, 1981

Resultat av 1980 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund, Gösta; Eriksson, Janne; Berglund, Kerstin; Ingvarsson, Anders; Karlsson, Ingrid; Karlsson, Sven-Erik

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; grundförbättring; täckdikning; bevattning

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1981, number: 81:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Sven-Erik
Berglund, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Eriksson, Janne
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Ingvarsson, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Karlsson, Ingrid
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30609