Skip to main content
Report, 1983

Resultat av 1982 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund Gösta, Eriksson Janne, Karlsson Sven-Erik;

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; grundförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik

1983, number: 83:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Authors' information

Karlsson, Sven-Erik
Berglund, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Eriksson, Janne
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30611