Skip to main content
Report, 1983

Resultat av 1982 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund Gösta, Eriksson Janne, Karlsson Sven-Erik

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; grundförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1983, number: 83:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

  SLU Authors

  • Karlsson, Sven-Erik

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30611