Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1983Open access

Höjning av nivåerna vid lågvattenföring i Forsmarksåns vattensystem uppströms Lövstabruk: 4: vattenstånden i den centrala sjökedjan

Bjerketorp, Anders

Keywords

vattenstånd; Forsmarksån; regleringsingrepp; sjökedja; vattenföring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1983, number: 83:2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30612