Skip to main content
Report, 1983

Höjning av nivåerna vid lågvattenföring i Forsmarksåns vattensystem uppströms Lövstabruk: 4: vattenstånden i den centrala sjökedjan

Bjerketorp, Anders;

Keywords

vattenstånd; Forsmarksån; regleringsingrepp; sjökedja; vattenföring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik

1983, number: 83:2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Authors' information

Bjerketorp, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30612