Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1992Open access

1990 års jordbearbetningsförsök

Arvidsson, Johan; Gunnarsson, Sixten; Hammarström, Lena; Håkansson, Inge; Rydberg, Tomas; Stenberg, Maria; Thunholm, Bo

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; försöksresultat; grundbearbetning; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1992, number: 1Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

   • Thunholm, Bo

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Stenberg, Maria

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Rydberg, Tomas

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
      • Arvidsson, Johan

       • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

      UKÄ Subject classification

      Agricultural Science

      Permanent link to this page (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/30613