Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1996

Plöjnigsfri odling och strukturkalkning på lerjordar: effekter på markfysikaliska egenskaper och avkastning

Blackert, Carl

Keywords

jordbearbetning; bearbetningssystem; strukturkalkning; långliggande försök; lerjordar; markfysik; markbiologi; avkastning; såteknik

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1996, number: 20
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30625