Skip to main content
Report, 1998

Markfysikaliska undersökningar på sockerbetsodlande gårdar

Wildt; Persson, Thomas

Keywords

jordbearbetning; markfysikaliska egenskaper; sockerbetor; skördeskillnad; 4T; bördighet; markstruktur; växtplats; markbiologiska egenskaper

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1998, number: 24
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Wildt Persson, Thomas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30629