Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1998

Markfysikaliska undersökningar på sockerbetsodlande gårdar

Wildt; Persson, Thomas

Keywords

jordbearbetning; markfysikaliska egenskaper; sockerbetor; skördeskillnad; 4T; bördighet; markstruktur; växtplats; markbiologiska egenskaper

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1998, number: 24
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30629