Skip to main content
Report, 1995

Groning och plantetablering vid låga temperaturer i kärlförsök och i fältförsök med tidig sådd

Johansson, Daniel

Keywords

jordbearbetning; groning; plantetablering; temperatur; kärlförsök; fältförsök; tidig sådd

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1995, number: 14
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Johansson, Daniel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30633