Skip to main content
Report, 1994

Tidig start och tillväxt av sockerbetor

Lindén, Sara

Keywords

jordbearbetning; tidig sådd; sockerbetor; såbotten; avdunstningsskydd; lågtrycksdäck; radmyllning; insektsskydd

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1994, number: 9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lindén, Sara
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30639