Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1994Open access

Tidig start och tillväxt av sockerbetor

Lindén, Sara

Keywords

jordbearbetning; tidig sådd; sockerbetor; såbotten; avdunstningsskydd; lågtrycksdäck; radmyllning; insektsskydd

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1994, number: 9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30639